Tìm thấy 6 đối tượng
Chức danh Tên công ty Địa điểm Hạn nộp hồ sơ
Nhân Viên Nhân viên phiên dịch tiếng trung Hà Nội, Hà Tĩnh, Hồ Chí Minh, 29-08-2015
Nhân Viên Nhân viên kỹ thuật ngành tự Động hóa Hà Tĩnh, 01-11-2014
Nhân Viên Nhân viên chuyên ngành vật liệu luyện kim Hà Tĩnh, 01-11-2014
Nhân Viên Nhân viên máy cần trục, cẩu trục Hà Tĩnh, 01-11-2014
Nhân Viên Nhân viên kinh doanh Hà Tĩnh, 01-11-2014
Nhân Viên Tuyển nam Nhân viên văn phòng biết tiếng Trung Hà Tĩnh, 01-11-2014
Quảng cáo